Zostaw swój 1% w mieście Żory

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory jest stowarzyszeniem działającym od 1967r. w zakresie utrwalania dorobku kulturowego Żor, badania dziejów miasta, ochrony jego zabytków, zachowania pamięci o ludziach zasłużonych oraz prowadzącym wiele innych działań propagujących historię miasta. Wsparcie finansowe w postaci przekazania 1% od podatku pomoże realizować bogaty plan pracy Towarzystwa.

Wszystkie podejmowania działania wymagają ogromnego wkładu pracy i zaangażowania wielu ludzi, ale równocześnie wsparcia finansowego.

Znaczące wsparcie na niektóre działania uzyskujemy corocznie z Urzędu Miasta co sobie bardzo cenimy. Wsparcie to nie pokrywa jednak wszystkich potrzeb dla naszej działalności. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o 1% z podatku, co pozwoli na pełną realizację wymienionych wyżej działań a także rozpoczęcie nowych. Za przekazane środki z góry dziękujemy.

W imieniu TMMŻ
Maria Pałuchowska – prezes Zarządu


nr KRS – 0000022742


Leave a Comment

Scroll to Top