Strona 1
Zwykły wpis

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 21 czerwca 2021

Pomimo pandemii w poniedziałek 21 czerwca 2021 roku w sali narad Urzędu Miasta Żory odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory.

Zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie ze względu na brak quorum. Obrady prowadziła Leokadia Buchman, na Sekretarza Zgromadzenia wybrano Halinę Pawliczek, w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Jan Delowicz, Grzegorz Utrata i Joachim Gembalczyk.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad sprawozdania za rok 2020 przedstawili Prezes TMMŻ Maria Pałuchowska oraz Skarbnik Bogusław Wyrobek. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krzemińska-Bries przedstawiła sprawozdanie Komisji i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu TMMŻ. Sprawozdania Zarządu i absolutorium zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Następnie  Prezes Maria Pałuchowska oraz Skarbnik Bogusław Wyrobek przedstawili kolejno plan pracy i plan finansowy na rok 2021.

W wyniku dyskusji nad rolą TMMŻ w obecnej rzeczywistości uznano, że zadaniem Towarzystwa powinno być dalsze wspieranie i uzupełnianie działalności Muzeum Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz  kontynuacja działań edukacyjnych wydawniczych promujących historię i bieżące życie miasta Żory.

Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło przedstawione plany na rok 2021.

Na tym zgromadzenie zakończono.

Zwykły wpis

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory przeniesie się do nowej siedziby

Informujemy wszystkich członków i sympatyków TMMŻ, o zmianie siedziby towarzystwa. Z końcem roku opuszczamy znane mury budynku przy ulicy Dworcowej 7. Przenosimy się na ulicę Klimka 7 gdzie zajmiemy część pomieszczeń po byłej siedzibie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wejście usytuowane jest po lewej stronie patrząc od głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 3.
Obecnie w pomieszczeniach nowej siedziby trwa remont a sprawy związane z towarzystwem można załatwiać pod numerem telefonu 796 510 519.
Zwykły wpis

PUBLIKACJE TMMŻ DOSTĘPNE W WERSJI ON-LINE

Drodzy Państwo! Udostępniliśmy Państwu na naszej stronie internetowej cyfrową wersję jubileuszowego wydania „Informatora TMMŻ” (nr 24) z 2017 roku.
Zainteresowanych innymi publikacjami Towarzystwa Miłośników Miasta Żory zapraszamy do korzystania ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej gdzie znajdziecie Państwo zdigitalizowane (w wersji cyfrowej) pełne teksty niemal wszystkich wydanych przez TMMŻ publikacji np. „Informatorów TMRŻ” , „Informatorów TMMŻ” czy książek z cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”.

Czytaj dalej…