Strona 1
Zwykły wpis

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy członkowie TMMŻ w poniedziałek 20 marca 2023 r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego stowarzyszenia. W tym roku skończyła się 4-letnia kadencja zarządu dlatego oprócz spraw związanych ze sprawozdaniami za rok 2022 zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania ustępującego Zarządu zostały przyjęte i Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2022.

W skład nowego Zarządu TMMŻ weszli: 
Grażyna Cogiel – Prezes Zarządu,
Mirosława Bieg – Wiceprezes,
Halina Pawliczek – Sekretarz,
Małgorzata Kuźnik – Skarbnik
oraz członkowie – Jan Delowicz, Leokadia Buchman, Urszula Niechoj, Urszula Krzyk, Mateusz Frelich, Eugeniusz Lazar, Marcin Wieczorek.

W imieniu ustępującego Zarządu serdecznie dziękuję wszystkim Członkom i Sympatykom TMMŻ za współpracę i za to, że byli z nami przez ostatnie 4 lata.

Maria Pałuchowska.

Zwykły wpis

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 21 czerwca 2021

Pomimo pandemii w poniedziałek 21 czerwca 2021 roku w sali narad Urzędu Miasta Żory odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory.

Zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie ze względu na brak quorum. Obrady prowadziła Leokadia Buchman, na Sekretarza Zgromadzenia wybrano Halinę Pawliczek, w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Jan Delowicz, Grzegorz Utrata i Joachim Gembalczyk.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad sprawozdania za rok 2020 przedstawili Prezes TMMŻ Maria Pałuchowska oraz Skarbnik Bogusław Wyrobek. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krzemińska-Bries przedstawiła sprawozdanie Komisji i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu TMMŻ. Sprawozdania Zarządu i absolutorium zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Następnie  Prezes Maria Pałuchowska oraz Skarbnik Bogusław Wyrobek przedstawili kolejno plan pracy i plan finansowy na rok 2021.

W wyniku dyskusji nad rolą TMMŻ w obecnej rzeczywistości uznano, że zadaniem Towarzystwa powinno być dalsze wspieranie i uzupełnianie działalności Muzeum Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz  kontynuacja działań edukacyjnych wydawniczych promujących historię i bieżące życie miasta Żory.

Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło przedstawione plany na rok 2021.

Na tym zgromadzenie zakończono.