Aktualny skład Zarządu TMMŻ:

 1. Maria Pałuchowska – prezes Zarządu TMMŻ
 2. Stanisław Szwarc – wiceprezes
 3. Urszula Krzyk – wiceprezes
 4. Halina Pawliczek – sekretarz
 5. Bogusław Wyrobek – skarbnik
 6. Mirosława Bieg – z–ca sekretarza
 7. Grzegorz Utrata – z–ca skarbnika
 8. Leokadia Buchman – członek
 9. Józef Dziendziel – członek
 10. Mateusz Malaca – członek
 11. Jan Zegrodzki – członek

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Maria Krzemińska–Briss – przewodnicząca
 2. Barbara Kieczka – z–ca przewodniczącej
 3. Lucyna Chodacka – członek

Założyciele TMMŻ:

 • Zygmunt Laskowski
 • Stefan Łytkowski
 • Józef Krysztafkiewicz
 • Bogusław Rubiś
 • Maksymilian Kuczera
 • Zenon Kaleta
 • Hubert Oberaj
 • Barbara Wyrobek
 • Alojzy Dudek
 • Brunon Przeliorz
 • Michał Hilewicz
 • Bolesław Nogowczyk
 • Halina Oberaj
 • Paweł Lokaj
 • Bolesław Wieczorek
 • Leopold Kadłubiec
 • Fryderyk Pietrzyk

Prezesi TMMŻ:

 • Zygmunt Laskowski (1967 – 1974r.)
 • Józef Brząkalik (1974 – 1976r.)
 • Paweł Lokaj (1976 – 1991r.)
 • Edward Burcek (1991 – 1999r.)
 • Henryk Skupień (1999 – 2007r.)
 • Grzegorz Utrata (2007 – 2008r.)
 • Henryk Buchalik (2008 – 2015r.)
 • Maria Pałuchowska (od 2015r.)