Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Żory zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 19.03.2024 o godz. 16.00  w sali narad Urzędu Miasta w Żorach  – Aleja Wojska Polskiego 25.

W przypadku braku quorum, drugi termin w tym samym dniu o godz. 16.15

                                                                                                                 W imieniu Zarządu

                                                                                                                          Grażyna Cogiel  – Prezes TMMŻ

 

PORZĄDEK OBRAD

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Miasta Żory w dniu 19.03.2024 r.

 Otwarcie obrad.

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za 2023 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności finansowej za 2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie  Zarządowi absolutorium.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej   oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2023r.
 11. Przedstawienie projektu Planu pracy i Planu finansowego na rok 2024.
 12. Dyskusja nad projektami Planu pracy i planu finansowego na  2024 r.
 13.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Planu pracy na rok 2024 i Planu finansowego na rok 2024.
 14. Wolne wnioski
 15. Przedstawienie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 16. Zamknięcie obrad.
Scroll to Top