Odtwórzmy historię kościoła farnego

Muzeum Miejskie w Żorach, Parafia pw św. Apostołów Filipa i Jakuba oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Żory podjęły działania mające na celu odtworzenie historii najstarszego budynku w naszym mieście czyli średniowiecznego kościoła farnego w zakresie fotograficznym, jak i wszelkiego rodzaju pamiątek kościelnych, w tym filmów amatorskich.

Zgromadzony w ten sposób zbiór pamiątek stanowił będzie źródło do zorganizowania w Muzeum Miejskim wystawy czasowej o historii kościoła. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w tym przedsięwzięciu i wypożyczenie historycznych fotografii i jakichkolwiek innych pamiątek związanych z tym tematem.

Fotografie i inne pamiątki można składać na Probostwie przy ul. Gancarskiej 16 lub Muzeum Miejskim przy ul. Muzealnej 1-2, a także drogą elektroniczną w formie scanów na adresy fj@katowicka.pl, muzeum@muzeum.zory.pl.

Scroll to Top