Święto Ogniowe na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory było zaangażowane w prace nad wpisaniem Święta Ogniowego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W połowie lutego napłynęła pozytywna informacja z Ministerstwa, której treść prezentujemy poniżej.
„Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że decyzją z dn. 29 stycznia 2024 r. Święto Ogniowe w Żorach zostało wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Serdecznie gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania pięknej i wyjątkowej tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa na temat wagi tradycji i przekazu międzypokoleniowego.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bartłomiej Sienkiewicz
Warszawa, 7 lutego 2024 r.
Z wyrazami szacunku
z up. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bożena Żelazowska
Sekretarz Stanu
Generalny Konserwator Zabytków
DOZ-SMOD.6482.2.2024.JCK ”
Informacja: Muzeum Miejskie w Żorach
Scroll to Top