Tworzyli Historię Żor – Żyli Wśród Nas – Pochowani na cmentarzu przy ulicy Smutnej

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory wydaje III część folderu z cyklu „Tworzyli Historię Żor”, którego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy i utrwalanie pamięci o ludziach, którzy swym zaangażowaniem społecznym, pracą na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz dokonaniami w różnych dziedzinach życia zasłużyli się dla Żor tworząc razem z innymi ludźmi historię naszego miasta.

Tym razem w folderze znajdą się sylwetki pochowanych na cmentarzu przy ulicy Smutnej – wybrani pracownicy służby zdrowia (lekarze, farmaceuci oraz personel medyczny), którym przyświecać będzie sentencja Victora Hugo:

„Śmierć nie jest nocą ale światłem,
nie jest końcem ale początkiem,
nie jest nicością ale wiecznością.”

Leave a Comment

Scroll to Top