Społeczny Zespół Ochrony i Nadzoru nad Zabytkami

W związku ze statutowym obowiązkiem ochrony zabytków, pomników i pamiątek związanych z naszym miastem (statut: Art. 2, ust. 1 lit. c) Zarząd TMMŻ czuje się w obowiązku zwiększenia efektywności działań w zakresie opieki nad zabytkami celem poprawy ich wizerunku wraz z zachowaniem wartości tych zabytków oraz ich stanu technicznego szczególnie w odniesieniu do żorskiej starówki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd TMMŻ w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, na posiedzeniu w dn. 29.04.2013 r. powołał Społeczny Zespół Ochrony i Nadzoru nad Zabytkami, w skład którego weszli następujący członkowie TMMŻ:

  • Henryk Buchalik – przewodniczący Zespołu
  • Grzegorz Utrata – z-ca przewodniczącego
  • Stanisław Szwarc – członek
  • Jan Ślusarek – członek
  • Maria Pałuchowska – członek
  • Maciej Pindur – członek

W dniu 13.06.2013r. na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, w którym uczestniczyła Ewa Pańczyk – Miejski Konserwator Zabytków – omówiono ogólne zasady działania Społecznego Zespołu i jego współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Leave a Comment

Scroll to Top