Promocja książki „Przedwojenna Kleszczówka we wspomnieniach mieszkańców”

Promocja książki „Przedwojenna Kleszczówka we wspomnieniach mieszkańców”, której autorami są Barbara Kieczka i Stanisław Szwarc odbyła się 11 listopada 2013 roku w Miejskim Ośrodku Kultury. Jest to kolejna pozycja z cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”, wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, związana z przedwojenną historią miasta.

Uroczystość promocji zbiegła się z 95 rocznicą odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego, po 123 latach rozbiorowej niewoli.

Promocja książki wzbudziła duże zainteresowanie. Sala MOK wprost pękała w szwach. Na widowni przeważali obecni i byli mieszkańcy dzielnicy Kleszczówka.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zacni goście: Adam Ździebło – senator RP, wiceminister Rozwoju Regionalnego, Waldemar Socha – prezydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła – przewodniczący Rady Miasta, Wojciech Kałuża – zastępca prezydenta Miasta Żory, dostojnicy żorskiego dekanatu pod przewodnictwem ks.parałata Jana Szewczyka oraz reprezentujący kościół ewangelicko-ausburski ks. Karol Długosz. Obecni byli również radni, dyrektorzy żorskich instytucji, szkół, zakładów i stowarzyszeń.

Promocyjne spotkanie rozpoczął koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Orkiestra jest jedną z trzech etatowych orkiestr policyjnych, w bieżącym roku obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. Posiada bogaty repertuar nawiązujący do folkloru Śląska. Za udział w wielu działaniach artystycznych, kultywowanie tradycji Górnego Śląska wyróżniona została Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Występ orkiestry wprowadził słuchaczy w nastrój nawiązujący do słynnych miejskich, szkolnych i zakładowych festynów organizowanych w „Dębinie” przed i po II wojnie światowej.

Główną część uroczystości rozpoczął Prezes TMMŻ Henryk Buchalik a poprowadził Henryk Skupień, który zaprosił na scenę autorów oraz ich gości. W jesiennej scenerii z charakterystycznymi miejscami Kleszczówki w tle, o historii dzielnicy i swoich wspomnieniach związanych z Kleszczówką opowiadali Alicja Śrubarz, Bożena Dąbrowska, Marek Heesch, Florian Marszolik, Henryk Śleziński i Jan Zegrodzki.

Autorzy książki zostali uhonorowani przez Prezydenta Miasta dyplomami, a Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Kałuża w imieniu Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka odczytał i wręczył autorom okolicznościowe podziękowania.

W programie uroczystości znalazły się też emitowane po raz pierwszy filmy pt.: „Moja Kleszczówka” i „Podróż po Kleszczówce” oraz reportaże filmowe „Czym dla ciebie jest Kleszczówka?” autorstwa Janusza Janika i jego zespołu z Telewizji Żory HD. Reportaże oraz filmy można obejrzeć na stronie www.tvzory.pl.

Promocji książki towarzyszyła wystawa zdjęć Kleszczówki z lotu ptaka autorstwa Andrzeja Żabki. W grudniu wystawę można będzie oglądać w Bibliotece Centralnej na Os.Pawlikowskiego.

Część nakładu książki przeznaczona dla szkół, bibliotek na promocję miasta oraz dla osób, które przekazały materiały do książki, została sfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Żory oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Książkę można zakupić w Drukarni Oldprint przy ulicy Fabrycznej 10a.

Prezes TMMŻ oraz autorzy książki składają serdeczne podziękowania wszystkich osobom i instytucjom, które pomogły w powstaniu i wydaniu książki, a także w zorganizowaniu uroczystości promocyjnej. Szczególne podziękowania kierujemy mieszkańcom, którzy podzielili się wspomnieniami i udostępnili materiały z rodzinnych archiwów, Prezydentowi, Sekretarzowi Miasta wraz z podległymi służbami, pracownikom MOK, Telewizji ŻoryHD, Drukarni Oldprint, członkom TMMŻ oraz wszystkim osobom, które włożyły swój wkład w organizację wydarzenia.

Sprawozdanie z promocji przygotowała Urszula Krzyk.


Leave a Comment

Scroll to Top