Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy członkowie TMMŻ w poniedziałek 20 marca 2023 r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego stowarzyszenia. W tym roku skończyła się 4-letnia kadencja zarządu dlatego oprócz spraw związanych ze sprawozdaniami za rok 2022 zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania ustępującego Zarządu zostały przyjęte i Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2022.

W skład nowego Zarządu TMMŻ weszli: 
Grażyna Cogiel – Prezes Zarządu,
Mirosława Bieg – Wiceprezes,
Halina Pawliczek – Sekretarz,
Małgorzata Kuźnik – Skarbnik
oraz członkowie – Jan Delowicz, Leokadia Buchman, Urszula Niechoj, Urszula Krzyk, Mateusz Frelich, Eugeniusz Lazar, Marcin Wieczorek.

W imieniu ustępującego Zarządu serdecznie dziękuję wszystkim Członkom i Sympatykom TMMŻ za współpracę i za to, że byli z nami przez ostatnie 4 lata.

Maria Pałuchowska.

Komentarze wyłączone.