PUBLIKACJE TMMŻ DOSTĘPNE W WERSJI ON-LINE

Drodzy Państwo! Udostępniliśmy Państwu na naszej stronie internetowej cyfrową wersję jubileuszowego wydania „Informatora TMMŻ” (nr 24) z 2017 roku.
Zainteresowanych innymi publikacjami Towarzystwa Miłośników Miasta Żory zapraszamy do korzystania ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej gdzie znajdziecie Państwo zdigitalizowane (w wersji cyfrowej) pełne teksty niemal wszystkich wydanych przez TMMŻ publikacji np. „Informatorów TMRŻ” , „Informatorów TMMŻ” czy książek z cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”.

W tym celu należy wejść na stronę internetową Śląskiej Biblioteki Cyfrowej http://sbc.org.pl/dlibra i wpisać do wyszukiwarki tytuł lub nazwisko autora poszukiwanej pozycji a następnie wybrać polecenie „pokaż treść” lub „pobierz”. Można też wpisać do wyszukiwarki hasło „Żory” aby przejrzeć zasoby ŚBC na temat naszego miasta. Korzystanie z ŚBC jest bezpłatne.

Śląska Biblioteka Cyfrowa (ŚBC),  została utworzona na mocy porozumienia między Biblioteką  Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 roku.
Celem jej działania jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie  naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.
Zasób ŚBC współtworzony jest przez instytucje i organizacje z terenu historycznego Śląska oraz obecnych województw śląskiego i opolskiego.
Śląską Bibliotekę Cyfrową współtworzy obecnie ponad 50 podmiotów (biblioteki, uczelnie państwowe i niepubliczne, muzea, archiwa i stowarzyszenia). Przedsięwzięcie koordynowane przez Bibliotekę Śląską wyróżnia oryginalna formuła organizacyjna, zakładająca pełną samodzielność instytucji w nim uczestniczących.
W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są m.in. cyfrowe kopie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywanych na Śląsku, materiały dydaktyczne, prace naukowe, zbiory bibliofilskie.
Archiwalia regionalne zgrupowane są w kolekcjach obejmujących piśmiennictwo: Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Śląska Czeskiego, Zagłębia Dąbrowskiego, regionów bielsko-bialskiego i częstochowskiego, Opolszczyzny. Można tu też znaleźć wiele publikacji dotyczących Kresów Wschodnich – zwłaszcza Lwowa, z którym Śląsk łączą historyczne związki.
Śląska Biblioteka Cyfrowa należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) – serwisu internetowego ułatwiającego dotarcie do dostępnych on-line zbiorów polskich instytucji nauki i kultury. FBC z kolei przekazuje zgromadzone dane innym serwisom internetowym m.in. Europejskiej Bibliotece Cyfrowej EUROPEANA (www.europeana.eu), przedstawiającej cyfrowe zbiory europejskich bibliotek, archiwów i muzeów.

Komentarze wyłączone.