Założenia i realizacje

Dokonania:

 • Odkrycie archiwalnych materiałów traktowanych jako dokumenty założenia miasta Żory.
 • Zainicjowanie obchodów 700-lecia i 725-lecia Żor.
 • Spopularyzowanie herbów i insygniów miejskich.
 • Doprowadzenie do powstania hejnału żorskiego.
 • Zainicjowanie corocznych obchodów Żorskiej Wiosny Młodości.
 • Odkrycie Otto Sterna – laureata Nagrody Nobla jako urodzonego mieszkańca Żor.
 • Wydanie pierwszej w dziejach miasta opracowanej w języku polskim historii Żor pt. „Żory. Zarys dziejów. Wypisy”.
 • Wprowadzenie do szkół podstawowych lekcji regionalizmu oraz do szkół gimnazjalnych lekcji ”Dziejów Żor”.
 • Organizowanie corocznych konkursów pn. „Co wiesz o Żorach?” i „Wędrujemy po Żorach” popularyzujących wśród dzieci i młodzieży wiedzę o historii miasta.
 • Upamiętnienie nazwami ulic i osiedli ludzi zasłużonych dla miasta.
 • Udokumentowanie ofiar i nadanie właściwej rangi historycznej tragicznemu „Marszowi śmierci” przez Żory.
 • Udokumentowanie ofiar II wojny światowej i uczczenie ich nowymi miejscami pamięci narodowej (tablica ”Polenlager”, pomnik poświęcony policjantom i oficerom WP, tablica upamiętniająca zakończenie II wojny światowej z Żorach).
 • Oznakowanie tablicami pamiątkowymi miejsc i wydarzeń szczególnie ważnych w historii miasta (powrót Żor do Polski po III powstaniu śląskim, „Święto Ogniowe”, miejsce urodzin Otto Sterna, wizyta Naczelnika
 • Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego w Żorach)
 • Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi najcenniejszych zabytków Żor.
 • Spowodowanie powrotu pomnika św. Jana Nepomucena po 55 latach na Rynek miasta.
 • Zainicjowanie obchodów 150–lecia sportu w Żorach w 2010 r.

Zadania aktualnie realizowane:

 • Tworzenie Banku Informacji Historycznych.
 • Tworzenie galerii ludzi sukcesu pn. „Z Żor do kariery”.
 • Prace nad wytyczeniem ścieżek rowerowych.
 • Prace nad ustanowieniem nagrody wewnątrz organizacyjnej pn. „TRYPTYK ŻORSKI”
 • z jednoczesnym nadaniem tytułu „Miłośnika Żor”.

Zadania planowane:

 • Ustawienie w miejscach po zlikwidowanych obiektach miejskich tablic upamiętniających te obiekty z informacją historyczną o nich i dokumentacją fotograficzną.
 • Kontynuowanie działań zmierzających do przywrócenia budynku ratusza na płycie Rynku.
Scroll to Top