Nagrody i odznaczenia

Na przestrzeni lat za swoją działalność TMMŻ wielokrotnie otrzymywało nagrody i wyróżnienia miejskie, jak też regionalne i ogólnopolskie. W 2002 roku działalność Towarzystwa została doceniona przez władze miasta i wyróżniona za całokształt działalności na odcinku promocji miasta Nagrodą Miejską Phoenix Sariensis za rok 2001. W 2010 roku otrzymało Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Nagrodą Miejską Phoenix Sariensis  zostali też wyróżnieni indywidualnie członkowie Towarzystwa:
– w 2003 r. – Jan Delowicz,
– w 2004 r. – Stanisław Szwarc,
– w 2005 r. – Andrzej Żabka,
– w 2008 r. – Barbara Kieczka,
– w 2013 r. – Grzegorz Utrata,
– w 2015 r. – Henryk Buchalik.

W 2012 roku Towarzystwo ustanowiło własną nagrodę „Tryptyk Żorski” przyznawaną osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom i firmom najbardziej zasłużonym w działaniach na rzecz rozpowszechniania historii miasta, utrwalania pamięci o ludziach dla niego zasłużonych, kultywowania tradycji w zakresie kultury i edukacji regionalnej, propagowania walorów miasta, jego zabytków itp.

Nagrodą jest drewniana szkatułka, która po rozłożeniu ukazuje trzy rysunki zrobione techniką sitodruku na ceramicznym podłożu, przedstawiające żorską Starówkę oraz dwie bramy miejskie. Pomysłodawcą nagrody jest Henryk Buchalik, ówczesny prezes TMMŻ, autorem projektu jest Stanisław Szwarc, a wykonawcą żorski artysta – Alojzy Błędowski. Laureat nagrody otrzymuje jednocześnie certyfikat z nadaniem tytułu „Miłośnika Żor”.

Laureatami nagrody „Tryptyk Żorski” zostali:
– w 2012 r. – Edward Burcek, Paweł Lokaj, Antoni Rajch, Bogusław Wyrobek,
– w 2013 r. – Grzegorz Utrata, Henryk Skupień,
– w 2014 r. – Barbara Kieczka, Stanisław Szwarc, Kazimierz Herman,
– w 2015 r. – Barbara Wyrobek – Kaczmarczyk, Andrzej Schmidt,
– w 2016 r. – Mariola Krzemińska-Briss,
– w 2017 r. – Waldemar Socha, Bank Spółdzielczy w Żorach, Drukarnia Oldprint,
– w 2018 r. – Joanna Lojza,
– w 2019 r. – Muzeum Miejskie w Żorach.

Scroll to Top