„Żyli wśród nas” – Pochowani na cmentarzu przy ul. Osińskiej

 

Część VI folderu z cyklu „Tworzyli hostorię Żor” – „Żyli wśród nas – Pochowani na cmentarzu przy ul. Osińskiej” poświęcona została zabytkowemu cmentarzowi ewangelicko-augsburskiemu w Żorach. Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym biuletynem dostępnym w obrębie Miasta Żory.

 

Scroll to Top