Zostaw swój 1% w mieście Żory

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory jest stowarzyszeniem działającym od 1967r. w zakresie utrwalania dorobku kulturowego Żor, badania dziejów miasta, ochrony jego zabytków, zachowania pamięci o ludziach zasłużonych oraz prowadzącym wiele innych działań propagujących historię miasta. Wsparcie finansowe w postaci przekazania 1% od podatku pomoże realizować bogaty plan działania Towarzystwa, w ramach którego pragniemy między innymi:

  • Przygotować i wydać piątą część informatora o cmentarzach pt:„ŻYLI WŚRÓD NAS” z cyklu wydawniczego „Tworzyli historię Żor”.
  • Opracowaniem objęty będzie zabytkowy cmentarz przy ul. Ks. Klimka wraz z pomiarami geodezyjnymi nagrobków.
  • Przygotować materiały i do wydania albumu fotograficznego pod roboczą nazwą „Żory z lotu ptaka”.
  • Przygotować i opracować dokumentację wstępną wykonania na murach obronnych przy ul. Bramkowej elementów odwzorujących średniowieczne budownictwo obronne w postaci hurdycji lub machikuły.
  • Opracować kolejne wydanie zeszytu ćwiczeń dla szkół gimnazjalnych pt. „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”.
  • Zorganizować kolejną edycję konkursu dla młodzieży szkolnej pn.: „Co wiesz o Żorach?”.

Powyższe działania wymagają ogromnego wkładu pracy i zaangażowania wielu ludzi, ale równocześnie wsparcia finansowego.

Znaczące wsparcie na niektóre działania uzyskujemy corocznie z Urzędu Miasta co sobie bardzo cenimy. Wsparcie to nie pokrywa jednak wszystkich potrzeb dla naszej działalności. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o 1% z podatku, co pozwoli na pełną realizację wymienionych wyżej działań a także rozpoczęcie nowych. Za przekazane środki z góry dziękujemy.

W imieniu TMMŻ
Henryk Buchalik – prezes Zarządu


nr KRS – 0000022742


Leave a Comment

Scroll to Top