Zostaw swój 1% w mieście Żory

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory jest stowarzyszeniem działającym od 1967r. w zakresie utrwalania dorobku kulturowego Żor, badania dziejów miasta, ochrony jego zabytków, zachowania pamięci o ludziach zasłużonych oraz prowadzącym wiele innych działań propagujących historię miasta. Wsparcie finansowe w postaci przekazania 1% od podatku pomoże realizować bogaty plan działania Towarzystwa, w ramach którego pragniemy między innymi:

  • Zorganizować jubileuszowy XXXV konkurs dla młodzieży szkolnej „Co wiesz o Żorach.”
  • Opracować kolejne wydanie zeszytu ćwiczeń dla szkół gimnazjalnych pt. „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor.”
  • Przygotować i wydać drugą część informatora o cmentarzach pt. „Tworzyli historię Żor.”
  • Wydać monografię dzielnicy Kleszczówka jako kolejną pozycję wydawniczą z cyklu „Pamiętam Żory.”
  • Zorganizować imprezy i spotkania okolicznościowe z okazji 45- lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Żory.

Powyższe działania wymagają ogromnego wkładu pracy i zaangażowania wielu ludzi, ale równocześnie wsparcia finansowego.

Znaczące wsparcie na niektóre działania uzyskujemy corocznie z Urzędu Miasta co sobie bardzo cenimy. Wsparcie to nie pokrywa jednak wszystkich potrzeb dla naszej działalności. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o 1% z podatku, co pozwoli na pełną realizację wymienionych wyżej działań a także rozpoczęcie nowych. Za przekazane środki z góry dziękujemy.

W imieniu TMMŻ
Henryk Buchalik – prezes Zarządu


nr KRS – 0000022742


Leave a Comment

Scroll to Top