Ukazała się kolejna pozycja TMMŻ z cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”

Minęło wiele dziesiątków lat, od kiedy istnieje harcerstwo w Żorach. Nie ma już osób, które zapoczątkowały działalność harcerstwa w Żorach i niewiele osób może obecnie opowiedzieć o życiu tej organizacji w okresie międzywojennym. Obraz żyjących tu niegdyś założycieli harcerstwa i pierwszych jego członków zaciera się w pamięci starszego pokolenia, a duża część nowych pokoleń Polaków ma nikłą świadomość o tak długiej obecności harcerstwa w Żorach.

Dlatego celowym było poświęcenie tej organizacji społecznej publikacji, aby w ten sposób ocalić od zapomnienia dzieje harcerstwa żorskiego, którego działalność wpisała się w historię naszego miasta.

Książka „Dzieje harcerstwa w Żorach” została przygotowana przez Jana Delowicza, a wydana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żory w ramach cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”. Jej treścią jest działalność Związku Harcerstwa Polskiego w naszym mieście, która rozpoczęła się już w 1924 r., a widząc jego dynamiczny rozwój, Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy powołała w 1933 r. Hufiec żorski.

Na czele Hufca stał przez 5 lat dr Władysław Drobny, nauczyciel i harcerz. Hufiec żorski obejmował następujące miejscowości: Żory, Szczejkowice, Rowień, Kłokocin, Rój, Rogoźna, Świerklany Górne i Dolne, Skrzeczkowice, Borynia, Szeroka, Krzyżowice, Pniówek, Bzie, Golasowice, Strumień, Zabłocie, Studzionka, Pawłowice, Mizerów, Kryry, Warszowice, Osiny, Baranowice, Kleszczów, Rudziczka, Suszec, Woszczyce, Królówka, Zazdrość, Palowice.

Dr Drobny nie urodził się w Żorach. Mieszkał tu zaledwie przez kilka lat, ale zdążył zdziałać w mieście wiele dobrego i założyć hufiec ZHP, który podczas obchodów 70-lecia  swojej działalności, doczekał się nadania imienia druha Drobnego. Żorscy harcerze, nie chcieli nikogo innego. W początkowej części książki sporo miejsca autor poświęca więc patronowi żorskiego hufca, hm Władysławowi Drobnemu.

Natomiast pierwszy rozdział zawiera rys historyczny angielskiego skautingu i harcerstwa w Polsce. W następnym opisane zostały początki harcerstwa na Śląsku i w regionie rybnickim oraz dzieje ruchu harcerskiego w Żorach do końca lat międzywojennych. W kolejnym rozdziale pokazano losy harcerzy w latach wojny i okupacji. Czwarty rozdział to działalność harcerska po wojnie (1945-1950). Po tym czasie ZHP zostało rozwiązane. Działalność harcerska na terenie Żor została wznowiona dopiero w 1956 r. Od tego roku do 1975 r. tj. do czasu reorganizacji w naszym kraju administracji państwowej i powołania w tym roku ponownie Hufca ZHP w Żorach, to kolejny rozdział o żorskich harcerzach. W następnej kolejności znajdują się rozdziały opisujące żorskie harcerstwo w latach 1976-1989 i od 1989 r. do czasów nam współczesnych, tj. do obchodów 85-lecia działalności żorskiego hufca w 2018 r.

Opracowanie to jest adresowane w pierwszej kolejności do osób zainteresowanych historią Żor, w tym działalnością harcerstwa na terenie miasta i okolicy. Jednocześnie każdy mieszkaniec Żor czy okolicy znajdzie w nim również wiele cennych informacji: najstarsi powrócą w wyobraźni do lat swojej młodości, dla młodych będzie to ukazanie miasta i ludzi, wśród których żyli ich przodkowie. Jedni i drudzy spojrzą na działalność żorskich harcerzy, chociażby po to, aby lepiej zrozumieć dzieje naszego miasta.

Komentarze wyłączone.