Tryptyk Żorski 2014

Informujemy, iż kapituła nagrody „Tryptyk Żorski” w składzie:

  • Henryk Buchalik – przewodniczący
  • Stanisław Szwarc – członek
  • Halina Pawliczek – członek

oraz laureaci nagrody z roku poprzedniego:

  • Grzegorz Utrata
  • Henryk Skupień

na swym posiedzeniu w dniu 30.12.2013r. rozpatrzyła wnioski kandydatów do przyznania nagrody „Tryptyk Żorski”.

Wpłynęły łącznie trzy wnioski i tyle też nagród Kapituła postanowiła przyznać w 2014 roku. Kto otrzymał nagrody dowiemy się 23 lutego br. bowiem w tym dniu w MOK w Żorach odbędzie się gala miejska zorganizowana z okazji kolejnej rocznicy urodzin miasta i powstania TMMŻ, na której nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

Dodaj komentarz