Promocja książki pt. „Dzieje ewangelików w Żorach – od reformacji do czasów współczesnych”

Chór przy parafii ewangelicko–augsburskiej przywitał pieśnią wszystkich obecnych na sali. Tak rozpoczęła się uroczystość promocyjna książki autorstwa Jana Delowicza pt. „Dzieje ewangelików w Żorach. Od reformacji do czasów współczesnych.”

W dniu 29 października 2014r. o godzinie 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się niezwykłe spotkanie autora książki z przedstawicielami społeczności ewangelickiej. Była to okazja do zakupu pierwszych egzemplarzy kolejnego wydania z cyklu Towarzystwa Miłośników Miasta Żory pod nazwą „Pamiętam Żory”.

Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Buchalik – prezes towarzystwa, który powitawszy zebranych gości – członków i sympatyków historii naszego miasta, zaprosił na żywą dyskusję na scenie, w której wzięły udział zaproszone osobistości.

Tematem przewodnim rozmów było znaczenie Kościoła we współczesnym świecie w aspekcie ekumenizmu. Głos w tej krótkiej rozprawie zabrali między innymi ks. bp Marian Niemiec, ks. proboszcz Tadeusz Makula, ks. prałat Jan Szewczyk, Pan Henryk Skupień oraz Prezydent Miasta Żory – Pan Waldemar Socha. Na zakończenie, na sali rozległ się głos uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej w Żorach w dwóch utworach w wykonaniu Kamili, Emilii i Martyny Reske, który był ukoronowaniem tego spotkania.

Serdeczne podziękowania dla przybyłych gości i gratulacje dla autora publikacji, która stała się częścią fundamentu historycznych zapisów, opisujących dzieje miasta Żory.

 

Leave a Comment

Scroll to Top