Promocja drugiego wydania książki pt. „Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1940. Z badań nad historią miasta” autorstwa Jana Delowicza

14 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory podczas którego Zarząd przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz propozycje planu pracy i planu finansowego na rok 2018.

Przy wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Żory Towarzystwo Miłośników Miasta Żory wydało kolejną pozycję z cyklu „Pamiętam Żory”, którą jest drugie, uzupełnione wydanie książki pt. „Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1940. Z badań nad historią miasta” autorstwa Jana Delowicza.

Wydanie pierwsze ukazało się w 2002 roku. W promocji pierwszego wydania uczestniczył między innymi ówczesny ambasador Izraela w Polsce prof. Szewach Weiss.

Drugie wydanie książki pt. „Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1940. Z badań nad historią miasta” zostało poszerzone i uzupełnione o nowe, nieznane wcześniej informacje na temat społeczności żydowskiej w Żorach. Książka zawiera też wiele ciekawych informacji o historii miasta, noty biograficzne oraz archiwalne zdjęcia i materiały.

Promocja publikacji odbyła się w sobotę, 29 września 2018 roku podczas „III Dni Kultury Żydowskiej w Żorach – Przywrócić Pamięć”, których organizatorem było „Stowarzyszenie Na Marginesie”. Słowo wstępne wygłosiła Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Żory Pani Maria Pałuchowska.

 Rozmowę z autorem Janem Delowiczem na temat okoliczności powstania książki przeprowadziła Prezes „Stowarzyszenia Na Marginesie” Pani Agnieszka Kraińska. Wszyscy obecni na promocji goście otrzymali książkę Jana Delowicza w prezencie. Pozycja ta trafi także do żorskich  bibliotek szkolnych oraz do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Licznie zgromadzona na spotkaniu publiczność miała też okazję obejrzeć spektakl „Wesele Żydowskie” w wykonaniu żorskich licealistów oraz wysłuchać żydowskich pieśni weselnych w interpretacji Urszuli Makosz. 

Komentarze wyłączone.