Prezes TMMŻ Henryk Buchalik – „Moje wspomnienie o Pawle Lokaju”

Odszedł od nas człowiek, który był ikoną Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Był wielkim miłośnikiem naszego miasta. Był jednym z 17-tu założycieli Towarzystwa, w którym przez wiele lat aktywnie działał. Był członkiem zarządu, wiceprezesem, prezesem, a przez ostatnie 22 lata prezesem honorowym.

W okresie kiedy kierował Towarzystwem był autorem wielu inicjatyw, a między innymi:

  • to z jego inicjatywy do dnia dzisiejszego obchodzimy Żorską Wiosnę Młodości,
  • to on odkrył Ottona Sterna – laureata Nagrody Nobla jako urodzonego mieszkańca Żor,
  • to on był współredaktorem informatorów będących źródłem wiedzy o historii miasta.

Wybitny historyk, humanista, człowiek renesansu, człowiek skromny i wielkiego serca, poliglota, jeden z niewielu Żorzan biegle władający greką i łaciną.

Był wielkim społecznikiem, wieloletnim radnym, działaczem sportowym, kulturalno–oświatowym, był zapalonym pszczelarzem a także miłośnikiem słynnego „Malucha” czyli Fiata 126p.

Jego dewizą życiową były te oto słowa Woltera:

„Nie zgadzam się z tobą, ale zaw­sze bro­nił będę twe­go pra­wa do po­siada­nia włas­ne­go zdania”.
Stało się już tradycją, że co roku, 17 lutego w dniu urodzin delegacja TMMŻ odwiedzała swego honorowego Prezesa w Jego domu. Cieszył się z tych wizyt i zawsze z życzliwością nas przyjmował.

Czcigodny Pawle, nasz honorowy Prezesie!

Parę dni przed Twoim odejściem zastanawialiśmy się nad prezentem urodzinowym dla Ciebie.

No cóż, prezentu w formie materialnej już Ci nie damy, ale za to damy Ci prezent o wiele cenniejszy niż ten materialny, prezent ponadczasowy – będzie nim: wieczna pamięć o Tobie.
Spoczywaj w pokoju.

Henryk Buchalik
Prezes TMMŻ

Leave a Comment

Scroll to Top