Pochowani na cmentarzu przy ul.Smutne, cz.II

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory wydaje II Cz. folderu Tworzyli Historię Żor, którego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy i utrwalanie pamięci o ludziach, którzy swym zaangażowaniem społecznym, pracą na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz dokonaniami w różnych dziedzinach życia zasłużyli się dla Żor tworząc razem z innymi ludźmi historię naszego miasta.

Dodaj komentarz