Informacja o składkach członkowskich

Przypominamy o obowiązkowych składkach członkowskich Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Zgodnie z akualnie obowiązującą i zatwierdzoną kwotą, wszyscy członkowie są zobligowani do uiszczenia opłaty
w wysokości 30,00 zł tytułem składki członkowskiej na okres jednego roku.

Przypominamy o obowiązku uregulowania zaległych składek. Działalność Towarzystwa ma charakter non-profit, a fundowanie wielu przedsięwzięć finansowane jest z dotacji z Urzędu Miejskiego, 1% podarowanego w ramach rozliczenia podatkowego oraz składek członkowskich. Zachęcamy do czynnego wspierania Towarzystwa nie tylko wkładem pracy własnej, ale również do przekazania tej drobnej kwoty, która pozwala na podjęcie większej ilości działań i finansowanie m.in. nagród dla zwycięzców naszych konkursów.

Okazją do wpłaty będzie kolejne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które wstępnie zostało zaplanowane na początek marca 2015r. Dodatkową możliwością jest również cotygodniowe, robocze spotkanie poniedziałkowe w siedzibie Towarzystwa o godzinie 17:00.

Dziękujemy wszystkim, którzy terminowo opłacają składki TMMŻ i zachęcamy pozostałych do jak najszybszej regulacji zaległości.

W imieniu TMMŻ,
Mateusz Malaca

Leave a Comment

Scroll to Top