Finał XXXV konkursu „Co wiesz o Żorach?”

Po odegraniu hejnału żorskiego prezes TMMŻ powitał gości z Prezydentem Miasta na czele. Następnie skrótowo omówił historię konkursu.

Idea zorganizowania dla uczniów konkursu o Żorach zrodziła się w 1969 r. Wtedy to wspólnie z Miejskim Domem Kultury ówczesny Zarząd Towarzystwa Miłośników Regionu Żorskiego (taką nazwę nosiło wówczas TMMŻ) zorganizował dla jedynego wówczas w Żorach Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy konkurs „Czy znasz Żory?”, który 10 lat później zmienił nazwę na „Co wiesz o Żorach?” i od tego czasu stał się konkursem międzyszkolnym. Najpierw jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, a od 1999 r. kiedy w Polsce powstały gimnazja uczestnikami są uczniowie I-klas szkół gimnazjalnych. Z inicjatywy TMMŻ, 1 czerwca 1977 r. zorganizowano po raz pierwszy „Dni Żor”, która to nazwa w wyniku przeprowadzonego wówczas w LO konkursu zmieniła się na „Żorska Wiosna Młodości”, a więc kilkudniowa znana wszystkim tu obecnym impreza corocznie organizowana na przełomie maja i czerwca. I właśnie w ramach tej imprezy od czerwca 1977 r. organizowany jest konkurs „Co wiesz o Żorach”, który do dzisiaj jest jedynym niezmiennym elementem Żorskiej Wiosny Młodości. Od 1996 r. finaliści konkursu oprócz cennych nagród walczą o zaszczytny tytuł „Omnibusa Żorskiego”.

Na tegoroczny konkurs, Zarząd TMMŻ w porozumieniu ze współorganizatorami powołał 4–osobowe Jury w składzie:

 • Henryk Skupień – przewodniczący – reprezentujący TMMŻ

Członkowie:

 • Jan Delowicz – reprezentujący Muzeum Miejskie
 • Bożena Dąbrowska – reprezentująca Wydział Edukacji UM
 • Barbara Kieczka – reprezentująca TMMŻ

Finał jak co roku poprowadziła P. Grażyna Cogiel z Wydziału Edukacji.

Od tegorocznego konkursu wprowadzono nowość organizacyjną polegającą na powołaniu funkcji asystenta dla prowadzącej konkurs, którą to funkcję pełnił będzie laureat konkursu z roku poprzedniego. W tym roku asystentką P. Grażyny Cogiel była uczennica G-1 – Justyna Szewczyk – Omnibus z 2011r. Autorami pytań konkursowych, jak co roku byli B. Kieczka i G. Utrata, a grafikę opracował Stanisław Szwarc. Część pytań z zakresu „Rozmaitości” ułożyli nauczyciele „Dziejów Żor”.

Tegoroczny finał konkursu był jubileuszowym i jak to przy każdym jubileuszu bywa odżywają wspomnienia, nasuwają się refleksje i z sentymentem powracamy pamięcią do minionych lat. Tak więc postanowiliśmy, aby tegoroczną uroczystość ubogacić obecnością Omnibusów od 1996 r. Specjalnie na tą okazję wykonany został medalion, który dzisiaj został wręczony dotychczasowym laureatom z tytułem „Omnibusa Żorskiego”. Wykonany jest z ceramiki. Przedstawia on pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego i wkomponowane w ten emblemat dwa pierścienie. W zewnętrznym pierścieniu widnieje napis „OMNIBUS ŻORSKI”, a w wewnętrznym napis: laureat konkursu „Co wiesz o Żorach”. Według słownika frazeologicznego alfa i omega to autorytet w jakiejś dziedzinie, to ktoś, kto ma bardzo dużą wiedzę. Określenie to jest z kolei równoznaczne z encyklopedyczną definicją OMNIBUSA tj. człowieka wszystkowiedzącego. Medalion począwszy od tego roku wręczany będzie laureatom konkursu w następnych latach.

Autorzy projektu medalionu: Alojzy Błędowski, Henryk Buchalik i Stanisław Szwarc.
Wykonawca medalionu: Alojzy Błędowski.

W dalszej kolejności odczytano listę laureatów konkursu od 1996 r., a Prezydent Miasta wraz z Prezesem TMMŻ wręczyli pamiątkowe medaliony.
Konkurs finałowy miał dwa etapy: eliminacje i finał. Po eliminacjach, w których było 10 rund pytań z różnych dziedzin, do etapu finałowego przeszło 5 uczniów z największą ilością punktów:

 • Tomasz Wajsman – Gimnazjum nr 9
 • Klaudia Sobik – Gimnazjum nr 1
 • Alicja Woszczyk – Gimnazjum nr 4
 • Agata Kremiec – Gimnazjum nr 1
 • Aleksandra Domin – Gimnazjum nr 1

Przed etapem finałowym był przerywnik muzyczny wykonany przez 4 z 12 muzykujących członków rodzinnego zespołu STUDENT z Żor.
W ścisłym finale nie zabrakło emocji. Nie obyło się bez dogrywki o 3 miejsce. W konsekwencji po fascynującej walce OMNIBUSEM ŻORSKIM AD 2012 została Aleksandra Domin z Gimnazjum nr 1. Nauczycielem, który przygotował całą drużynę i laureatkę jest P. Joanna Lojza. Oto wyniki:

 • Aleksandra Domin – Gimnazjum nr 1 – 10 pkt – Notebook
 • Agata Kremiec – Gimnazjum nr 1 – 9 pkt – Kamera cyfrowa
 • Alicja Włoszczyk – Gimnazjum nr 8 – Aparat fotograficzny

Pozostałe miejsca zajęli:

 • Klaudia Sobik – Gimnazjum nr 1
 • Tomasz Wajsman – Gimnazjum nr 8
 • Magdalena Kozik – Gimnazjum nr 8
 • Jakub Pilch – Gimnazjum nr 6
 • Aleksandra Nieszporek – Gimnazjum nr 5
 • Michał Walczuk – Gimnazjum nr 8
 • Jakub Jała – Gimnazjum nr 4

Każdy z uczniów od 4 do 10 miejsca oprócz dyplomu otrzymał pendriwe i myszkę bezprzewodową. Puchar Prezydenta Miasta otrzymał zwycięzca drużynowy – Gimnazjum nr 1. Na zakończenie, na młodzież uczestniczącą w uroczystości finałowej czekał w kuluarach słodki poczęstunek ufundowany przez cukiernię „U Adama – Jaś i Małgosia”. Po uroczystości finałowej odbyło się spotkanie organizatorów konkursu z nauczycielami Dziejów Żor i laureatami konkursów z lat ubiegłych.

Jubileusze mają również to do siebie że czynione są różne statystyki. Ta dotycząca płci przedstawia się następująco:
W 16 konkursach, w których wyłoniono Omnibusa 12 razy laureatami były dziewczyny, a 4 chłopcy.

Ta dotycząca szkoły, z której wywodzi się najwięcej laureatów przedstawia się następująco:

 • w latach 1996 – 1999, w których uczestniczyły szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 13 – 3 laureatów, Szkoła Podstawowa nr 3 – 1 laureat.
 • w latach 2000 do 2011, w których uczestniczą szkoły gimnazjalne (od reformy szkolnej): Gimnazjum nr 1 – 7 laureatów, Gimnazjum nr 6 – 4 laureatów, Gimnazjum nr 2 – 1 laureat.

Główny sponsor konkursu – Prezydent Miasta.


Leave a Comment

Scroll to Top