Apel do obecnych i byłych mieszkańców miasta Żory

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory przygotowuje się do wydania V części folderu pt.: „ŻYLI WŚRÓD NAS” w ramach cyklu wydawniczego „Tworzyli historię Żor”.

W tegorocznej edycji planujemy upamiętnić i oddać hołd zmarłym pochowanym na zabytkowym XIX-wiecznym cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Filipa i Jakuba przy ul. ks. Klimka.

W ramach planowanego wydawnictwa żorska pracownia geodezyjna „Geo–Surveying” wykonała inwentaryzację geodezyjną wszystkich nagrobków oraz trójwymiarowy skaning laserowy cmentarza celem przedstawienia ciekawej architektury cmentarnej w postaci wizualizacji trójwymiarowej. Zarówno inwentaryzacja jak i skaning to elementy, które nie były jeszcze nigdy wykonane dla żadnego żorskiego cmentarza, a biorąc pod uwagę specyfikę tego cmentarza i jego wartość historyczną, jest to bardzo cenny materiał służący dalszym badaniom historii naszego miasta, a jednocześnie pozwalający ocalić od zapomnienia żorski zabytkowy „Stary cmentarz”.

W związku z powyższym zwracamy się do Was mieszkańców naszego miasta a za Waszym pośrednictwem do byłych mieszkańców przebywających obecnie zarówno poza miastem jak i poza granicą o zapoznanie się z załączonym materiałem mapowo – opisowym i wniesienie do tych materiałów wszelkich dodatkowych informacji, uzupełnień, uwag i ewentualnych sprostowań na temat osób pochowanych na tym cmentarzu.

Wszelkie Informacje można przekazywać drogą elektroniczną na nasz adres e-mail tmmzory@gmail.com a także bezpośrednio w każdej kancelarii parafialnej naszego miasta, w siedzibie TMMŻ lub telefonicznie pod numerami:

  • +48 502 377 606
  • +48 603 93 9819.

Maria Pałuchowska
Prezes Zarządu TMMŻ


Do pobrania: mapa cmentarza parafialnego

Do pobrania: wykaz zidentyfikowanych nagrobków


Leave a Comment

Scroll to Top