Spotkanie w sprawie organizacji jubileuszowego konkursu

W dniu 27 marca br. w siedzibie TMMŻ odbyło się robocze spotkanie w sprawie organizacji jubileuszowego XXXV konkursu „Co wiesz o Żorach?”. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele „Dziejów Żor” z żorskich gimnazjów oraz organizatorzy konkursu z TMMŻ, Wydziału Edukacji i Muzeum Miejskiego. Omówiono główne założenia konkursu, zapoznano się z regulaminem oraz przedyskutowano i ustalono szereg działań mających na celu sprawne przeprowadzenie I i II etapu konkursu. W związku z jubileuszową edycją konkursu, TMMŻ w ramach obchodów 45–lecia istnienia Towarzystwa zaplanowało uroczyste spotkanie z laureatami konkursów, którzy od 1996 r. zdobywali zaszczytny tytuł pn. „OMNIBUS ŻORSKI”.

Spotkanie odbędzie się 4 czerwca bezpośrednio po tegorocznym finale i będzie okazją do wspomnień i osobistych refleksji tym bardziej, że pierwsi zdobywcy tytułu mają już dzisiaj prawie 30 lat (no … może dziewczyny trochę mniej?).

W historycznym spotkaniu oprócz laureatów uczestniczyć również będą władze miasta, obecni nauczyciele przedmiotu „Dzieje Żor” oraz organizatorzy konkursu.

Dla zainteresowanych publikujemy regulamin tegorocznego konkursu wiedzy „Co wiesz o Żorach”.


REGULAMIN KONKURSU

„CO WIESZ O ŻORACH?”–  rok 2012

 Konkurs organizowany jest przez TMMŻ dla uczniów żorskich gimnazjów.

  1. Szkołę reprezentuje drużyna 3–osobowa. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I do III dotąd nie biorący udziału w konkursie „Co wiesz o Żorach” w latach poprzednich.
  2. Jury zostanie powołane spośród członków TMMŻ, Wydz. Edukacji oraz Muzeum Miejskiego.
  3. Tematyka konkursu jest zawarta w zakresie treści programowych „ Dzieje Żor” oraz w tematyce zadań obu części zeszytu „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor” w kl. I. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sformułowania pytań dotyczących aktualnych wydarzeń w mieście, których tematyka zawarta jest:
  •  w Kalendarzu Żorskim na 2012 r.,
  •  w wydaniach piątkowych Dziennika Zachodniego (dodatek Żory) – od października 2011 r.,
  •  w Kurierze Żorskim – od listopada 2011 r.

 5. Termin, przebieg i miejsce konkursu: czas trwania Żorskiej Wiosny Młodości. Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:

  •  I etap – drużynowy: 16 maja 2012 r. godz. 10:00,
  • miejsce – Gimnazjum nr 4, Żory, os. Os. Ks. Władysława.
  • II etap – indywidualny: 4 czerwca 2012 r. o godz. 10:00,
  • miejsce – sala widowiskowa „Sceny na Starówce”, Żory, ul. Kościuszki.

– I ETAP –

Współzawodnictwo drużynowe o główną nagrodę – Puchar Prezydenta Miasta Żory.

Etap pierwszy jest konkursem polegającym na rozwiązaniu zadań pisemnych.

Czas na rozwiązanie zadań – 60 minut.

Suma punktów uzyskanych przez wszystkich 3 zawodników danej drużyny ustali miejsce zdobyte przez tę drużynę.

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez drużyny walczące o pierwsze miejsce, o kolejności drużyn zadecyduje dogrywka polegająca na rozwiązaniu dodatkowych zadań pisemnych.

Uwaga:

Punkty z dogrywki nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu uczestników II etapu.

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi po zakończeniu pracy jury najpóźniej  do 18.05.2012r. Jury zadecyduje równocześnie o uczestnikach II etapu,  do którego zakwalifikuje 10 zawodników, którzy w I etapie uzyskają miejsca od 1 do 10.

– II ETAP –

 Współzawodnictwo indywidualne – rywalizacja o tytuł „Żorskiego Omnibusa” i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i sponsorów konkursu.

Jury będzie oceniało indywidualne odpowiedzi w skali:

 odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,

 odpowiedź błędna, brak odpowiedzi lub odpowiedź niepełna – 0 punktów.

Czas odpowiedzi 20 sekund.

PRZEBIEG II ETAPU KONKURSU

– ELIMINACJE –

Przed rozpoczęciem rozgrywek każdy z uczestników losuje numer miejsca.

10 uczestników będzie odpowiadać na wylosowane przez siebie 10 pytań lub zadań.

Kolejność zadawania pytań w poszczególnych turach jest rotacyjna, zapewniając każdemu uczestnikowi taką samą możliwość wyboru pytania.

Do finału przechodzi 3 uczestników z największą ilością punktów.

W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów, do finału może przejść  więcej niż 3 uczestników.

– FINAŁ –

W finale uczestnicy odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania w kolejności rotacyjnej na tych samych zasadach jak w eliminacjach. W każdej rundzie pytań każdy z finalistów losuje jedno pytanie.

Każdy z finalistów ma prawo do jednej pomyłki. Druga pomyłka, brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna, eliminuje zawodnika z dalszej gry.

W przypadku, gdy żaden z finalistów po raz drugi nie udzieli poprawnej odpowiedzi – finał uważa się za nierozstrzygnięty.

Tytuł „ŻORSKIEGO OMNIBUSA” i główną nagrodę zdobywa uczestnik, który w finale uzyska największą liczbę punktów jednak nie mniej niż 8 (osiem). W przypadku równej ilości punktów zwycięzcę wyłoni dogrywka.

W przypadku nieprzyznania tytułu „Żorskiego Omnibusa” główna nagroda przypadnie szkole, której drużyna zdobyła Puchar Prezydenta Miasta za rok 2012.

Dodaj komentarz