Strona 1
Zwykły wpis

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 14.03.2016

W dniu 14 marca 2016 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok ubiegły, które dokonało formalności podsumowując działania Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Zgromadzenie przebiegło zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium a wszystkie przedstawione wnioski o podjęcie uchwał zostały przyjęte.

Czytaj dalej…

Galeria

Nagroda Phoenix Sariensis dla Henryka Buchalika

Wieloletnia historia i znamienite grono laureatów sprawiają, że Phoenix SariensisDobroczyńca Roku to nagrody, które mają w naszym mieście wyjątkową rangę. Honorowane są nimi tylko osoby szczególnie zasłużone dla naszego miasta, które swoimi działaniami sprawiają, że o Żorach mówi się wyłącznie w pozytywnym kontekście. Tegoroczni laureaci odebrali nagrody z rąk Waldemara Sochy, Prezydenta Miasta Żory podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 lutego w „Scenie na Starówce”.

Kapituła zdecydowała się przyznać trzy prestiżowe nagrody Phoenix Sariensis. Do grona laureatów dołączył Alojzy Błędowski – mistrz rzemiosła artystycznego, ceramik oraz działacz lokalny, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, w imieniu którego nagrodę odebrała dyrektor placówki Zofia Mańka-Błaszczyk oraz wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Żory – Henryk Buchalik.

Nagrodzono w ten sposób jego działania mające na celu ocalenie od zapomnienia historii i dziedzictwa kulturowego naszego miasta oraz jego zabytków. Henryk Buchalik jest współautorem folderów o żorskich cmentarzach z cyklu „Żyli wśród nas”, współorganizatorem konkursów wiedzy o Żorach dla dzieci i młodzieży oraz współwydawcą „Leksykonu żorskiego”. To z jego inicjatywy odtworzono dokumentację techniczno-budowlaną zabytkowego średniowiecznego budynku kościoła farnego. Jest także przewodniczącym Społecznego Zespołu Opieki i Nadzoru nad Zabytkami.

Czytaj dalej…

Notatka na marginesie

Zostaw swój 1% w mieście Żory

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory jest stowarzyszeniem działającym od 1967r. w zakresie utrwalania dorobku kulturowego Żor, badania dziejów miasta, ochrony jego zabytków, zachowania pamięci o ludziach zasłużonych oraz prowadzącym wiele innych działań propagujących historię miasta. Wsparcie finansowe w postaci przekazania 1% od podatku pomoże realizować bogaty plan pracy Towarzystwa.

Czytaj dalej…

1 (24)
Galeria

Konkurs „Znam swoją dzielnicę” – dzielnica Rogoźna

27 listopada 2015 roku przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Miasta Żory zorganizowali kolejny konkurs rodzinny pod hasłem „Znam swoją dzielnicę”. Tym razem tematyką konkursu została objęta dzielnica Rogoźna, a na pytania wiedzowe i fotograficzne odpowiadały cztery drużyny reprezentujące 3 pokolenia mieszkańców Rogoźnej. Konkurs był częścią obchodów jubileuszu nadania Szkole Podstawowej nr 8 imienia Adama Mickiewicza, będącej obecnie częścią składowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością swojej dzielnicy i jej historii. Wszystkie drużyny otrzymały cenne upominki. Nagrody ufundował Urząd Miasta i Towarzystwo Miłośników Miasta Żory.

Czytaj dalej…

Notatka na marginesie

Pierwsze Posiedzienie Zarządu po wakacjach

Zapraszamy Członków Zarządu na pierwsze Posiedzenie Zarządu po okresem wakacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 września 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie TMMŻ (nie jak planowano w dniu 21 września 2015 roku).

W imieniu Zarządu TMMŻ
Mateusz Malaca

Obrazek

Apel do obecnych i byłych mieszkańców miasta Żory

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory przygotowuje się do wydania V części folderu pt.: „ŻYLI WŚRÓD NAS” w ramach cyklu wydawniczego „Tworzyli historię Żor”.

W tegorocznej edycji planujemy upamiętnić i oddać hołd zmarłym pochowanym na zabytkowym XIX-wiecznym cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Filipa i Jakuba przy ul. ks. Klimka.

W ramach planowanego wydawnictwa żorska pracownia geodezyjna „Geo–Surveying” wykonała inwentaryzację geodezyjną wszystkich nagrobków oraz trójwymiarowy skaning laserowy cmentarza celem przedstawienia ciekawej architektury cmentarnej w postaci wizualizacji trójwymiarowej. Zarówno inwentaryzacja jak i skaning to elementy, które nie były jeszcze nigdy wykonane dla żadnego żorskiego cmentarza, a biorąc pod uwagę specyfikę tego cmentarza i jego wartość historyczną, jest to bardzo cenny materiał służący dalszym badaniom historii naszego miasta, a jednocześnie pozwalający ocalić od zapomnienia żorski zabytkowy „Stary cmentarz”.

Czytaj dalej…