Strona 1
Zwykły wpis

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 14.03.2016

W dniu 14 marca 2016 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok ubiegły, które dokonało formalności podsumowując działania Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Zgromadzenie przebiegło zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium a wszystkie przedstawione wnioski o podjęcie uchwał zostały przyjęte.

Czytaj dalej…

Galeria

Nagroda Phoenix Sariensis dla Henryka Buchalika

Wieloletnia historia i znamienite grono laureatów sprawiają, że Phoenix SariensisDobroczyńca Roku to nagrody, które mają w naszym mieście wyjątkową rangę. Honorowane są nimi tylko osoby szczególnie zasłużone dla naszego miasta, które swoimi działaniami sprawiają, że o Żorach mówi się wyłącznie w pozytywnym kontekście. Tegoroczni laureaci odebrali nagrody z rąk Waldemara Sochy, Prezydenta Miasta Żory podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 lutego w „Scenie na Starówce”.

Kapituła zdecydowała się przyznać trzy prestiżowe nagrody Phoenix Sariensis. Do grona laureatów dołączył Alojzy Błędowski – mistrz rzemiosła artystycznego, ceramik oraz działacz lokalny, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, w imieniu którego nagrodę odebrała dyrektor placówki Zofia Mańka-Błaszczyk oraz wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Żory – Henryk Buchalik.

Nagrodzono w ten sposób jego działania mające na celu ocalenie od zapomnienia historii i dziedzictwa kulturowego naszego miasta oraz jego zabytków. Henryk Buchalik jest współautorem folderów o żorskich cmentarzach z cyklu „Żyli wśród nas”, współorganizatorem konkursów wiedzy o Żorach dla dzieci i młodzieży oraz współwydawcą „Leksykonu żorskiego”. To z jego inicjatywy odtworzono dokumentację techniczno-budowlaną zabytkowego średniowiecznego budynku kościoła farnego. Jest także przewodniczącym Społecznego Zespołu Opieki i Nadzoru nad Zabytkami.

Czytaj dalej…