Strona 1
Zwykły wpis

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 9.03.2020

W poniedziałek 9 marca 2020 roku w sali narad Urzędu Miasta odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory podczas którego Zarząd przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz propozycje planu pracy i planu finansowego na rok 2020.

Czytaj dalej…

Obrazek

Ukazała się kolejna pozycja TMMŻ z cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”

Minęło wiele dziesiątków lat, od kiedy istnieje harcerstwo w Żorach. Nie ma już osób, które zapoczątkowały działalność harcerstwa w Żorach i niewiele osób może obecnie opowiedzieć o życiu tej organizacji w okresie międzywojennym. Obraz żyjących tu niegdyś założycieli harcerstwa i pierwszych jego członków zaciera się w pamięci starszego pokolenia, a duża część nowych pokoleń Polaków ma nikłą świadomość o tak długiej obecności harcerstwa w Żorach.

Dlatego celowym było poświęcenie tej organizacji społecznej publikacji, aby w ten sposób ocalić od zapomnienia dzieje harcerstwa żorskiego, którego działalność wpisała się w historię naszego miasta.

Czytaj dalej…

Zwykły wpis

Promocja drugiego wydania książki pt. „Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1940. Z badań nad historią miasta” autorstwa Jana Delowicza

14 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory podczas którego Zarząd przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz propozycje planu pracy i planu finansowego na rok 2018.

Czytaj dalej…

Obrazek

Rówieśnicy Niepodległej – weź udział w konkursie i świętuj nietypowe obchody 100-lecia polskiej niepodległości!

Miejski Ośrodek Kultury wraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach bierze udział w konkursie historycznym Rówieśnicy Niepodległej. Został on ogłoszony w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1926 roku 5,5 miliona obywateli naszego kraju podpisało się pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Najmłodsi, którzy podpisali wtedy Deklarację, urodzili się w 1918 roku, a niektórzy z nich dożyli naszych czasów – stąd tytuł konkursu. W ten niezwykle wyjątkowy sposób Polacy podziękowali Ameryce za olbrzymią pomoc w odzyskaniu niepodległości oraz wsparcie dla zrujnowanego po wojnie kraju.

Czytaj dalej…